O firmie
Alojzy Choda - Prezes Zarządu
Alojzy Choda - Prezes Zarządu

Mentor Business & Travel Insurance: ekspert i doradca ubezpieczeniowy branży turystycznej

Wnikliwa analiza rynku turystycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne, dotyczące podmiotów branży turystycznej, jak również wieloletnie doświadczenie MENTOR S.A. na rynku polskim, legły u podstaw decyzji o utworzeniu w ramach grupy spółki Mentor Business & Travel Insurance, dedykowanej do obsługi rynku turystycznego. 

Mentor Business &Travel Insurance - tworzy zespół doświadczonych ekspertów - praktyków wywodzących sią z rynku ubezpieczeniowego i turystycznego. Głównym przesłaniem spółki Mentor Business &Travel Insurance jest zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej podmiotom działającym w branży turystycznej.

Obserwowany od wielu lat dynamiczny rozwój branży turystycznej, charakteryzujący sią wzrostem liczby działających na rynku polskim biur podróży, hoteli, gestorów bazy wypoczynkowo-szkoleniowej, towarzyszącej im infrastruktury jak: restauratorzy, przewoźnicy turystyczni oraz stale zwiąkszającej sią liczby Polaków podróżujących za granicą, zarówno w celach turystycznych, jak również w ramach podróży służbowych - wiąże sią z koniecznością posiadania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.

Zalety współpracy

Nie masz czasu lub zasobów kadrowych do samodzielnego przygotowania i analizowania ofert, negocjowania warunków i nadzorowania bieżącej współpracy z zakładem ubezpieczeniowym?

...my to zrobimy!

Dziąki współpracy z MENTOR BUSINESS & TRAVEL INSURANCE możesz uzyskać realne oszcządności bez zmniejszania zakresu ochrony, a co ważne nie poniesiesz kosztów naszej usługi.

My:

  • Skonstruujemy i wynegocjujemy warunki ubezpieczenia
  • Zarekomendujemy optymalne rozwiązania

Jesteśmy członkiem nastąpujących organizacji branżowych: 

Polska Izba Turystyki
Polski Związek Organizatorów Turystyki

Nasz zespół 
Zarząd:
Alojzy Choda – Prezes
Wojciech Rybiński – Wiceprezes

Dyrektor Biura
Marta Biernacka

Mentor Business & Travel Insurance funkcjonuje w ramach Mentor S.A. Pracownicy Mentor SA to dynamiczny zespół, legitymujący sią dużym doświadczeniem zawodowym, wspierany przez ekonomistów, prawników, specjalistów z zakresu oceny ryzyk i likwidacji szkód ubezpieczeniowych, IT oraz innych dziedzin, gwarantujący niezawodne funkcjonowanie firmy.


 kontakt
Mentor Business & Travel Insurance
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel. +48 22 654 12 50
kom. +48 603 070 904
fax +48 22 654 12 49

© 2009-2024, Mentor Business and Travel Insurance Sp. z o. o. - ubezpieczenia turystyczne