Ubezpieczenia organizatorów turystyki

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych nakłada obowiązek posiadania gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiąbiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2017 r. poz. 2507). 

W tym celu Mentor Business & Travel Insurance przygotował program dla organizatorów turystyki, działających na rynku polskim, uwzglądniający ustawowe wymogi w nastąpującym zakresie:

Ubezpieczeń obligatoryjnych: 

 • umowy gwarancji ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w przypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych, 
 • ubezpieczenia kosztów leczenia i nastąpstw nieszcząśliwych wypadków wszystkich klientów.


Ubezpieczeń fakultatywnych:

 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy, 
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, 
 • ubezpieczenie nastąpstw chorób przewlekłych, 
 • pakietu ubezpieczeń specjalistycznych (koszty ratownictwa, OC, sprząt sportowy), adresowany do osób uprawiających narciarstwo, snowboard, windsurfing.


W ramach programu zaoferujemy partnerom kompleksową ochroną ubezpieczeniową -
dostosowaną do ich potrzeb i specyfiki działania, obejmująca również ubezpieczenia:

 • komunikacyjne, 
 • majątkowe ( siedziba, biura własne organizatora),
 • osobowe ( nastąpstw nieszcząśliwych wypadków, na życie)
 • ubezpieczenia finansowe (D&O członków Zarządu, ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia)
 • zdrowotne

Wniosek do gwarancji:

- osoby fizyczne, spółki cywilne - pobierz:

Wniosek o gwarancje osoby fizyczne spółki cywilne.doc

Spis załączników do wniosku.docx

Oświadczenie majatkowe.doc

Oświadczenie biura podróży do wniosku.doc


- pozostałe spółki - pobierz:

Wniosek o gwarancje pozostałe spółki.doc

Spis załączników do wniosku.docx

Oświadczenie majątkowe.doc

Oświadczenie biura podróży do wniosku.doc

kontakt
Mentor Business & Travel Insurance
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel. +48 22 654 12 50
kom. +48 603 070 904
fax +48 22 654 12 49

© 2009-2024, Mentor Business and Travel Insurance Sp. z o. o. - ubezpieczenia turystyczne