Kim jest broker?

Broker ubezpieczeniowy, zwany w praktyce adwokatem ubezpieczeniowym, prowadzi działalność jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, działający w szczególności na podstawie ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.; zwanej dalej: u.pośr.ub.) oraz aktów wykonawczych do niej.
Wykonuje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia - czynności faktyczne lub czynności prawne.

Do najważniejszych zadań brokera należą:

  • analiza rynku ubezpieczeniowego na zlecenie klienta
  • przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego
  • negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków zakupu produktu ubezpieczeniowego
  • bieżąca kontrola i obsługa zawartych przez klienta umów ubezpieczenia

Czym sią różni broker od agenta ubezpieczeniowego?

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym wiąże go umowa agencyjna. W rozmowie z Państwem bądzie starał sią przedstawić jak najlepsze aspekty ubezpieczenia w towarzystwie, na rzecz którego pracuje.

Broker ubezpieczeniowy działa w imieniu Państwa i nie może być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Broker negocjuje indywidualne warunki ubezpieczenia i wysokość składki.

Obowiązki agenta kończą sią w momencie zawarcia ubezpieczenia. Broker w ramach swoich obowiązków administruje ubezpieczenie i aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji szkód.

kontakt
Mentor Business & Travel Insurance
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel. +48 22 654 12 50
kom. +48 603 070 904
fax +48 22 654 12 49

© 2009-2024, Mentor Business and Travel Insurance Sp. z o. o. - ubezpieczenia turystyczne