Ubezpieczenia biur podróży

Ubezpieczenia biur podróży

Mając na uwadze kompleksową obsługę ubezpieczonych podmiotów działających w tym sektorze, przygotowaliśmy we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Agentów Turystycznych specjalny program ubezpieczeniowy dla agentów turystycznych. Program umożliwia biurom podróży zawarcie szeregu ubezpieczeń na preferencyjnych warunkach. Został opracowany przede wszystkim z myślą o małych i średnich Biurach Podróży, działających na terenie Polski.
Program obejmuje następujące ubezpieczenia:

Ubezpieczenie majątku:

 • wyposażenie biura od ognia i innych zdarzeń losowych z klauzulą przepięć
 • wyposażenie biura od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • sprzęt elektroniczny
 • gotówka od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu i w czasie transportu
 • nakłady inwestycyjne
 • szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
 • wzrost kosztów działalności w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem
 • ubezpieczenie od dewastacji


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • odpowiedzialność cywilna deliktowa
 • odpowiedzialność cywilna kontraktowa
 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy
 • odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości
 • dpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w następstwie błędnej lub niepełnej informacji
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu błędnej kalkulacji, rezerwacji imprezy lub usługi turystycznej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pośredników turystycznych i okazjonalnych organizatorów turystyki w związku z prowadzoną działalnością, obejmujące poza odpowiedzialnością cywilną deliktową i kontraktową również:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków powstałych poza terenem RP
 • odpowiedzialność cywilną za produkt
 • odpowiedzialność cywilną za podwykonawców
 • odpowiedzialność cywilną za rzeczy znajdujące się w pieczy
 • odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
 • odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych
 • odpowiedzialność cywilną pracodawcy
 • odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OKAZJONALNY ORGANIZATOR TURYSTYKI: Organizator turystyki, którego przychody ze sprzedaży usług turystycznych za ostatni rok sprawozdawczy nie przekroczyły kwoty 1000.000,-zł i łączna liczba uczestników imprez za ten okres nie przekroczyła 500 osób.

Uwaga!  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można zawrzeć wyłącznie w pakiecie z ubezpieczeniem mienia biura.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani powyższym ubezpieczeniem prosimy o kontakt:
 
Dokumenty do pobrania:

OWU_BEZPIECZNA_FIRMA_od_15_07_2017.pdf

Aneks_zmieniajacy_Bezpieczna Firma.pdf

OWU_Odpowiedzialnosci_cywilnej_WU.09-02.pdf

Aneks_zmieniajacy_OC.pdf

Osat_Aneks_OC_01.06.2016.pdf

Wniosek agent turystyczny.pdf

kontakt
Mentor Business & Travel Insurance
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel. +48 22 654 12 50
fax +48 22 654 12 49

© 2009-2019, Mentor Business and Travel Insurance Sp. z o. o. - ubezpieczenia turystyczne