Kompleksowe ubezpieczenie szkół wyższych

Kompleksowe ubezpieczenie szkół wyższych

Program obejmuje ubezpieczeniem uczniów, studentów i pracowników szkół i wyższych uczelni w zakresie nastąpujących ryzyk:

  • ubezpieczenia nastąpstw nieszcząśliwych wypadków, 
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i wykładowców,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szkoły wyższej z tytułu prowadzonej działalności,
  • ubezpieczenie turystyczne w związku z podróżami zagranicznymi , szkoleniami, praktykami, nauczycieli i studentów
kontakt
Mentor Business & Travel Insurance
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel. +48 22 654 12 50
kom. +48 603 070 904
fax +48 22 654 12 49

© 2009-2024, Mentor Business and Travel Insurance Sp. z o. o. - ubezpieczenia turystyczne