Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej, sprzeniewierzenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej, sprzeniewierzenia

Dla firm działających w formie spółek kapitałowych prowadzących działalność hotelową lub turystyczną chcemy zaproponować ochronę w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki oraz ubezpieczenie sprzeniewierzenia. 

W pierwszym przypadku ochrona dotyczy odpowiedzialności osobistej członków zarządu, rady nadzorczej czy prokurentów, którzy za błędy lub zaniechania odpowiadają całym swoim majątkiem. W ramach polisy pokrywana jest nie tylko wartość szkody, ale także koszty obrony przed roszczeniem, w tym zastępstwa procesowego.

Utarło się przekonanie, że szkody spowodowane przez menadżerów dotyczą tylko dużych spółek notowanych na GPW, a poszkodowanymi są jedynie akcjonariusze. Realia są jednak inne - z roszczeniami występują kontrahenci, klienci, pracownicy itp. Osoby te składają roszczenie nie tylko do spółki, ale także lub wyłącznie do osoby zarządzającej, gdyż jest to prostsze.

Nierzetelni kontrahenci, pośrednicy, ryzyka kursowe są częstym powodem kłopotów z płynnością finansową i mogą prowokować zarzuty o nieumiejętne kierowanie przedsiębiorstwem. W takiej sytuacji członek zarządu będzie musiał udowodnić, że działał profesjonalnie i nie zaniechał swoich obowiązków. Jednakże w przypadku odpowiedzialności menadżerów, to właśnie oni muszą udowodnić, że nie ponoszą winy (nie występuje w tym przypadku domniemanie niewinności).

Hotele i biura podróży często borykają się z problemami kradzieży - sprzeniewierzenia dokonanego przez pracowników. Nieuczciwość osób obdarzonych zaufaniem pracodawcy, znających systemy sprawozdawczości wewnętrznej, procedury i zabezpieczenia jest szczególnie przykra. Słyszymy o niej rzadko, głównie na prośbę poszkodowanych przedsiębiorców. Takie kradzieże potrafią ciągnąć się bardzo długo, są trudne do wykrycia, ślady są skutecznie zacierane, a w proceder może być zamieszana nawet znaczna część pracowników.

Statystyki dotyczące oszustw wykazują, że straty z tego tytułu sięgają 5% obrotu danego rynku. W ciągu pięciu lat jeden z niemieckich ubezpieczycieli wypłacił z tytułu sprzeniewierzenia łącznie ponad 180 000 000 EUR odszkodowań.

Rozpoznanie ryzyka sprzeniewierzenia spowodowało, że zagraniczni właściciele sieci hoteli obligatoryjnie wymagają od osób zarządzających zawarcia ubezpieczenia pokrywającego straty z tytułu kradzieży pracowniczej.

Ukrywanie transakcji, przywłaszczenie wpłacanej gotówki, fałszowanie ewidencji, nieuprawnione przelewy, to najczęstsze przyczyny szkód polskich hoteli, a straty tym spowodowane sięgają nawet setek tysięcy złotych.

kontakt
Mentor Business & Travel Insurance
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel. +48 22 654 12 50
fax +48 22 654 12 49

© 2009-2019, Mentor Business and Travel Insurance Sp. z o. o. - ubezpieczenia turystyczne